Välkommen
Logga in

Hur hanterar jag inlämningsuppgifter i Pluswebben?

I våra pluswebbar finns det ofta någon form av inlämningsuppgift/fördjupningsuppgift i pdf-format (ibland också i Word). När eleven ska arbeta med dessa bör han/hon först spara ner dokumentet lokalt på sin dator (eller på skolans filserver) och döpa om dokumentet till förslagsvis dokumentnamn_elevnamn.
Eleven skriver i dokumentet och sparar den igen digitalt på sin dator (eller på skolans filserver). För att smidigt hantera digital inlämning och rättning av dessa dokument rekommenderar vi att du först undersöker om det redan finns rutiner för dokumenthantering på skolan (skolan kanske har en webbportal eller dokumentservrar).
Om din skola inte har rutiner för detta kan du skapa en struktur till exempel med elevens namn i din mejlbox för inlämning av dessa dokument eller använda exempelvis Dropbox (www.dropbox.com) som du ger eleverna tillgång till.