Välkommen
Logga in

Vad menas med aktiveringskod och aktiveringslänk?

Aktiveringskod/-länk hittar du i det leveransmail som skickas till beställare eller ordermottagare. Du kan klicka på länken lika många gånger som antalet licenser du beställt. T.ex. Har du beställt tre Lärarwebbar, kan du klicka tre gånger på aktiveringslänken. Därefter är den inaktiv. Läromedlet aktiveras på det Liber Onlinekonto som du är inloggad med.
Är det inte du själv som ska ha läromedlet du beställt kan du vidarebefordra leveransmailet till rätt person, viktigt är att du själv då inte klickat på aktiveringslänken. 


Detta gäller Lärarwebbar, Nedladdningsbar (lärarhandledning, lärarljud etc) och läromedel med IP-länk. Läromedel med aktiveringskod omfattar endast material för lärare. Dessa läromedel innehåller inga elevlicenser. Dessa går inte att föra över till Skolon i dagsläget utan aktiveras i Liber Online.