Välkommen
Logga in

Varför fungerar inte min aktiveringslänk?

En aktiveringslänk kan endast användas tills licenserna är slut. Länken används endast en gång per användare (vid aktiveringen av din digitala produkt).
När du aktiverat din produkt med hjälp av länken är den knuten till ditt konto och visas sedan varje gång du loggar in till dess abonnemanget upphör. Har du problem med att aktivera en digital produkt, kontakta Liber Kundservice via formuläret här.