Välkommen
Logga in

Varför fungerar inte min aktiveringslänk?

Du kan klicka på länken lika många gånger som antalet licenser du beställt. T.ex. Har du beställt tre Lärarwebbar, kan du klicka tre gånger på aktiveringslänken. Därefter är den inaktiv. Läromedlet aktiveras på det Liber Onlinekonto som du är inloggad med.
Är det inte du själv som ska ha läromedlet du beställt kan du vidarebefordra leveransmailet till rätt person, viktigt är att du själv då inte klickat på aktiveringslänken.
När du aktiverat din produkt med hjälp av länken är den knuten till ditt konto och visas sedan varje gång du loggar in till dess abonnemanget upphör. Har du problem med att aktivera en digital produkt, kontakta Liber Kundservice via formuläret här.