Välkommen
Logga in

Lärarwebb Manual

Navigation

Lärarwebben följer samma struktur som kapitlen i den bok den hör till.
Du navigerar genom att klicka på de kort som finns på startsidan.
Olika produkter kan ha olika många kapitelnivåer men på lägsta nivå
finns det alltid laborationer.

Lärarwebbens startvy ser ut så här:


 


Skärmdump av Lärarwebb startsida som visar omslag, introduktion och kapitelkort


Skärmdump av Lärarwebb kapitelsida som visar kort med sidor, laborationer och övningar


Sidor ur böckerna är alltid markerade med titelns framsida. De digitala laborationerna/introduktionerna har ofta ett nummer.

Så här ser det ut när du har öppnat lärarhandledningen:

Skärmdump av Lärarwebb lärarhandledningsvy med flikar för olika innehåll och knapp för att ladda ner PDF i detta exempel med arbetsblad


Bläddra fram i fliksystemet för information och länkar som här till kapitlet. Här ligger också arbetsblad för utskrift i pdf-format.

Du stänger Lärarhandledning när du vill visa introduktioner/laborationer och sidor för eleverna.

Till varje sidvisning finns instruktioner om hur de kan användas:

Du når instruktionerna genom att klicka på frågetecknet längst upp till höger.

Skärmdump av Lärarwebb med exempel på instruktioner under frågetecknet

Skärmdump av Lärarwebbs blädderfunktion

Genom att använda blädderfunktionen behöver du inte hoppa fram och tillbaka i materialet.

Du kan också navigera i listen på följande sätt:
För att gå tillbaka en nivå eller backa ett steg i din navigering kan du använda webbläsarens egna navigation (1), brödsmulorna högst upp i fönstret (2) eller tillbaka-knappen i vänsterspalten (3).

Skärmdump av kapitelsida med röd ram runt webbläsarens egna navigation bakåtpil (1) brödsmulor i tjänsten (2) och tillbakaknapp i tjänsten (3)


Ljudfiler på boksidor

Skärmdump av lärarwebb boksida med  ljudspelare


Längst ner hittar du ofta ljudfiler om du vill spela upp texten.


Skärmdump av ljudspelaren play-knapp tidsangivelse och  volymkontroll

Tre bra tips!

 1. När ni har jobbat med en laboration kan ni enkelt rensa sidan genom att uppdatera webbsidan:


Skärmdump av lärarwebb med en laboration med flera figurer utlagda   (bullar och kakor)

Skärmdump av lärarwebb med en laboration utan figurer utlagda

Skärmdump  där webbläsarens runda uppdaterings pil  är markerad med en röd fyrkant

2. För att visa sidor och laborationer i maximal storlek. Tryck på F11 på tangentbordet!

Skärmdump  av lärarwebb där tjänsten täcker hela bildytan, webbläsaren syns inte

3. Den här symbolen plockar fram alla instruktioner till övningar och bokuppslag:

Skärmdump  av ett frågetecken i en cirkel

Digitala introduktioner/laborationer

Väl inne i en laboration kan det se ganska olika ut, beroende på syftet med laborationen. Gemensamt för alla laborationer är att du längst upp har en navigationsrad (1) med brödsmulor (1) och längst ner har ett verktygsfält (2).


Skärmdump av Digital Introduktion som visar menyraden (1) och verktygsfält, med ikoner Färg och textstorlek, Zooma, Dra och släpp, Rita, Dra linje, Klipp ut/ta bort, Skriv text, Rensa allt och Verktygslåda (2)


Hjälp

Längst upp till höger finns en hjälp-ikon. Här kan du få information om hur du jobbar med laborationen och vilket syftet är.


Skärmdump av menyraden med röd ram kring ikonen med frågetecken i cirkel

Verktygsfältet

Längst ner på skärmen finns verktygen:

Klicka och dra
Vissa laborationer går ut på att du ska klicka på och dra i bilder och texter. För att kunna göra det behöver hand-verktyget vara valt. Detta är alltid valt när du kommer in i en laboration.

Skärmdump av verktygsfältet med röd ram kring handverktyget med pekfinger

Rita och skriv
Du kan också välja att rita och skriva på laborationsytan. Du kan ställa in tjocklek/storlek, färg och transparens på det du ritar och skriver (1). Du kan välja mellan att rita fritt (2), dra raka streck (3) eller skriva text (4).

Skärmdump av verktygsfältet med röd ram kring storlek, färg (1) rita fritt (2), dra raka streck (3) och skriva text (4).

Zooma
Du kan att zooma in på sidan och förstora (1) . Använd den knutna handen för att flytta runt sidan (2).

Skärmdump av verktygsfältet med röd ram kring ikonerna  zoom + och - (1) samt hand som flyttar zoomat läge (2)

Ta bort och rensa
Du kan väja om du vill ta bort det du ritat och skrivit bit för bit (1) eller om du vill rensa hela laborationsytan (2).

Skärmdump av verktygsfältet med röd ram kring ikon sax, ta bort bit (1)  och ikon soptunna ,rensa hela laborationsytan (2 )

Extra bilder mm.
I vissa laborationer kan du som lärare jobba vidare och bygga ut laborationen med fler bilder och resurser. Dessa hittar du i lådan längst ut till höger. För att lägga till en resurs på laborationsytan öppnar du lådan och klickar på de resurser du vill lägga till, sedan stänger du lådan och placerar objekten på laborationsytan, där du vill ha dem.

Skärmdump av verktygsfältet med röd ram kring ikon låda med fler laborationsobjekt

Det går inte att spara en laboration som du har byggt ut.


För att skriva ut tryck CTRL + P