Välkommen
Logga in

Så kan du hantera digitala läromedel som aktiveras via kod eller aktiveringslänk

(Kort film ca 1 min)  För vissa av våra läromedel, tex  för Lärarwebbar, nedladdningsbar lärarhandledning eller Lärarljud, behöver du en aktiveringslänk. Denna länk e-postas till den e-postadress som beställaren angivit.