Välkommen
Logga in

Så kan du hantera digitala läromedel som aktiveras via kod eller aktiveringslänk

(Kort film ca 1 min)  

Aktiveringskod/-länk hittar du i det leveransmail som skickas till beställare och ordermottagare. Du kan klicka på länken lika många gånger som antalet licenser du beställt. T.ex. Har du beställt tre Lärarwebbar, kan du klicka tre gånger på aktiveringslänken. Därefter är den inaktiv.

Detta gäller Lärarwebbar, Nedladdningsbar (lärarhandledning, lärarljud etc) och läromedel med IP-länk. Läromedel med aktiveringskod omfattar endast material för lärare. Dessa läromedel innehåller inga elevlicenser.