Välkommen
Logga in

Hittar du ej beställda licenser från Liber i Skolon?

Kontakta din Skolonadministratör och fråga om hen ser licenserna i Skolon. Gör hen det är det bara att tilldela till de grupper/klasser som behöver tillgång till de beställda läromedlen. Om inte, kontakt Liber Kundservice