Välkommen
Logga in

Varför får jag frågan om aktiv grupp när jag öppnar verktyg via Skolon?

För att kunna jobba i önskad grupp med Libers verktyg används Skolons verktygsgrupper. Detta betyder att en Skolonadministratör eller lärare behöver välja den eller de klasser/grupper som ska användas ihop med Libers verktyg. Detta görs antingen vid tilldelning av licenser, eller när läraren öppnar verktyget första gången.