Välkommen
Logga in

Hur länge finns mitt läromedel tillgängligt på mitt konto?

Läromedel och nedladdningsbara filer du köpt finns tillgängliga 12 månader från aktivering. När abonnemanget löpt ut är läromedlet inte längre tillgängligt.
Om du har nedladdningsbart material måste du se till att ladda ner (spara) filerna på din egen dator. Du har naturligtvis rätt att använda den nedladdade läromedlet på din egen skola även efter det att den försvunnit
från Min sida på Liber Online (online.liber.se).