Välkommen
Logga in

Från och med när börjar mitt 12 månaders abonnemang att gälla?

Abonnemanget gäller i 12 månader från och med det datum då du aktiverar din licens.
Licenser du delar till elever aktiveras automatiskt när de tilldelas i Liber Online. Alla elever som tilldelas på samma gång får samma slutdatum. Lägger du till fler elever vid senare tillfälle får dom ett senare slutdatum.
Köpta licenser behöver aktiveras inom 18 månader.