Välkommen
Logga in

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi tar, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), bort dina personuppgifter ur våra system då ditt konto varit inaktivt i 12 månader.