Välkommen
Logga in

Hur länge finns mitt läromedel tillgängligt på mitt konto på online.liber.se?

De läromedel och filer du köpt finns tillgängliga 12 månader från och med den dag du aktiverade. När abonnemanget löpt ut är läromedlet inte längre tillgänglig.
Om du har en lärar-cd, lärarhandledning eller liknande måste du se till att ladda ner (spara) produkten/läromedlet på din egen dator. Du har naturligtvis rätt att använda den nedladdade läromedlet på din egen skola även efter det att den försvunnit
från Mina produkteronline.liber.se.