Välkommen
Logga in

Vad är ett digitalt utvärderingsabonnemang?

Ett utvärderingsabonnemang ger lärare kostnadsfri tillgång att prova lärarlicensen av ett digitalt läromedel, innan man bestämmer sig för att köpa läromedlet till sin klass.