Välkommen
Logga in

Vad är ett digitalt utvärderingsexemplar?

Ett digitalt utvärderingsexemplar är hela den tryckta boken i form av en onlinebok, som lärare kan beställa kostnadsfritt för att utvärdera den tryckta boken.