Välkommen
Logga in

Hur gör jag för att få ett digitalt cirkulationsexemplar/utvärderingsexemplar?

På Liber.se finns det smakprov på de flesta av våra titlar. Dessutom kan du ofta testa ett utvärderings-abonnemang. Leta upp det läromedel du är intresserad av på hemsidan. Klickar du på "Smakprov" under bilden, så ser du direkt på din skärm ett urval av sidor i boken. 

Om där finns en gul ikon med texten "Prova" betyder det att det också finns ett kostnadsfritt digitalt utvärderings-abonnemang där du under en begränsad tid har möjlighet att utvärdera ditt läromedel i sin helhet. När du klickar på "Prova" kommer du till ett formulär där du kan göra din beställning.