Välkommen
Logga in

Hur skapar jag ett konto för att kunna logga in via Skolfederation från min skolas portal?

Följande gäller med förutsättning att din skola/kommun har avtal med Liber. Följ då följande instruktioner.

  1. Gå till online.liber.se och klicka på Skapa konto.
  2. Sen klickar du på Logga in med Skolfederation. Då får du upp en lista med alla tillgängliga federationer. Leta upp din skolas/kommuns och välj den.
  3. Sen får du logga in på din skolas portal och samtidigt skapas ett konto upp i Liber Online med samma uppgifter.
  4. Nästa gång du loggar in kan du antingen göra det via en länk i din skolportal när du är inloggad där eller välja att logga in med Skolfederation på samma sätt som du skapade kontot.