Välkommen
Logga in

Kan jag koppla ihop mitt Liber Online-konto med mitt Skolfederations-konto fastän jag har börjat aktivera produkter?

Ja, det kan du göra. Systemet ser på vilket konto du har aktiverat och ser till att du kommer åt dina läromedel även efter hopkopplingen.
Det finns bara ett undantag, och det är om du har aktiverat läromedel på båda kontona. Då måste du kontakta Support för en manuell hopkoppling.