Välkommen
Logga in

Kan jag få en överblick på mina elevers individuella resultat på ett visst avsnitt eller kapitel?

Ja, du kan på alla nivåer (kapitel, underkapitel och avsnitt) få en överblick hur det har gått per elev genom att klicka på -ikonen i resultatrapporteringen.