Välkommen
Logga in

Vad är Liber Digital Matematik?

Liber Digital är en helhetslösning som hjälper dig och dina elever att nå era mål. Innehållet är kvalitetssäkrat och tydligt kopplat till det centrala innehållet och kunskapskraven. Allt innehåll som hör till titeln är samlat på samma ställe:

  • Kapitelintroduktioner
  • Faktatexter och filmer
  • Övningar
  • Tips och ledtrådar på uppgifter
  • Prov och diagnoser