Välkommen
Logga in

Vad är Digital lärarmaterial?

Lärarmaterialet är ett verktyg för dig som lärare, som stöttar dig i din undervisning. 

  • Lärarhandledningens texter i flikar.
  • Grundböckernas och övningsböckernas sidor för visning på storbildsskärm.
  • Arbetsblad med elevuppgifter och prov med bedömningsstöd för utskrift.
  • Digitala introduktioner/laborationer – uppgifter avsedda att lösas elevgrupp.
  • Under frågetecknet (?) finns dessutom specifik lärarinformation till varje
    bokuppslag och digital introduktion/laboration.
  • Illustrationer, kartor, fotografier och annat bildmaterial som kan användas för samtal och diskussion.
  • Direktlänkar till rekommenderade webbplatser och filmer.

Innehållet är anpassat till ämnets karaktär. Här är två exempel:
Lärarmaterialet i matematik åk F-3 innehåller även en verktygslåda med siffror, pengar och geometriska figurer som ni kan laborera med tillsammans i klassen, länkar till UR:s tv-program, samt en sifferslinga – en film som räknar tillsammans med eleverna. Lärarmaterialet i svenska åk F-3 innehåller veckoplaneringar, ljudfiler för uppläsning av textboken, länkar till UR:s tv-program samt en bokstavsslinga – en film där eleverna kan läsa ordet i alfabetet tillsammans.