Välkommen
Logga in

Vad betyder ikonerna i resultatrapporteringen?

Ikoner innan kapitel-/avsnittsnamnet

  • Indikerar att det är ett kapitel och att du kan klicka på namnet för att gå ner djupare i kapitelstrukturen för att få ett mer detaljerat resultat
  • Indikerar att det är ett avsnitt (presentation/övningsavsnitt/inlämningsuppgifts sida mm)

Ikoner efter kapitel-/avsnittsnamnet:

  • Få en överblick över resultatet för kapitlet/avsnittet per elev (endast lärare)
  • Navigera till aktuellt avsnitt i Pluswebben från resultatrapporteringen
  • Visa ytterligare detaljer om resultatet (så som bästa och senaste resultat samt antal försök). Förekommer endast när du är på en elev och ett avsnitt (ej på kapitelnivå eller när du tittar på resultat för hela gruppen sammanlagda resultat)