Välkommen
Logga in

Vad händer med alla resultat i Pluswebben när mitt abonnemang löper ut?

Vill du fortsätta abonnera på samma Pluswebb för samma klass gör du en ny beställning på liber.se och delar ut de nya koderna till eleverna.
Elevernas resultat kommer att finnas kvar eftersom dessa är knutna till elevernas konton och inte till själva abonnemanget.