Välkommen
Logga in

Hur ser jag elevens resultat?

Som lärare kan du enkelt se vilka elever som ej startat, påbörjat eller är klara med alltifrån enstaka uppgifter till hela avsnitt eller kapitel.
Dessa visas med färgade rutor i anslutning till varje kapitel, avsnitt eller uppgift. För elever som är klara med uppgiften visas uppnått resultat i procent.
Du kan också se enskilda elevsvar för självtester och övningar genom att klicka på pilen vid elevens namn.