Välkommen
Logga in

Hur ser jag elevens resultat?

Film om hur du följer dina elevers resultat i Liber Digital. (1:25 min.) 


Som lärare kan du enkelt se vilka elever som ej startat, påbörjat eller är klara med alltifrån enstaka uppgifter till hela avsnitt eller kapitel.
Dessa visas med färgade rutor i anslutning till varje kapitel, avsnitt eller uppgift. För elever som är klara med uppgiften visas uppnått resultat i procent.
Du kan också se enskilda elevsvar för självtester och övningar genom att klicka på pilen vid elevens namn.