Välkommen
Logga in

Hur gör jag för att få ett cirkulationsexemplar / utvärderingsexemplar?

På Liber.se finns det smakprov på de flesta av våra titlar. Det finns även många titlar som har digitala utvärderingsabonnemang/exemplar där man under 2 veckors tid har möjlighet att utvärdera boken i sin helhet kostnadsfritt.