Välkommen
Logga in

Hur tilldelar jag en licens till en elev?


Efter att en ny elev är upplagd kommer eleven att finnas med i den klass/grupp som du registrerade eleven på. För att eleven ska få tillgång till läromedlet behöver du nu tilldela licens för det läromedel/kurs som eleven ska ha.

  1. Öppna den klass eleven finns i
  2. Vid elevens namn, klicka på +-tecknet i kolumnen Licenser
  3. Välj produkt, kurs och vilket av de tillgängliga abonnemangen du vill koppla till eleven
  4. Nu har eleven tillgång till det läromedel/kurs som du valt