Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur förnyar man abonnemang/licenser?

Abonnemang med elevlicenser beställs via Liber eller Läromedia. Förnyelse/Förlängning av abonnemang görs genom att vid beställning ange abonnemangets referensnummer.


Var hittar jag referensnumret?

Den lärare som beställde abonnemanget hittar referensnumret i mottagna epost från oss.


Ni hittar även skolans alla abonnemangs referensnummer inne i plattformen via sidan Skolabonnemang, under kolumnen Referens.


Hur förnyar jag vid beställning?

Vid beställning via Liber eller Läromedia finns alternativet att ange Referens. Ange referensnumret till det abonnemang ni vill förnya/förlänga (ett nytt abonnemang kommer då ersätta det nuvarande, tilldelningen av elevlicenser förs automatiskt över till det nya abonnemanget). Glöm inte att ange hur många elevlicenser som skall förnyas.


Ifall ni vill förnya ett abonnemang men minska antalet licenser som ska ingå så rekommenderar vi att detta beställs efter abonnemanget passerat slutdatum (för att inte elever ska riskera att bli av med sin licens i förtid). 


Observera att referensnumret måste anges korrekt med gemener/versaler och siffror. 

Referensnummer börjar alltid med 00L (noll-noll-L).


Om ni angett referensnumret korrekt vid beställning så kommer licenserna förnyas automatiskt i Lunis inom ett par timmar.
Om ni inte angett något referensnummer eller råkat ange det felaktigt så tar det längre tid, eftersom beställningen då måste hanteras manuellt av kundservice.