Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur lägger jag upp en elev?

  1. Navigera till sidan Elever och klasser.
  2. Klicka på knappen +Skapa elever
  3. I formuläret som öppnas anger du elevens användarinformation samt väljer vilken klass/grupp eleven ska tillhöra.
    • Om eleven har en e-postadress rekommenderar vi att du anger den. Då får eleven ett e-post meddelande med en länk där eleven själv kan bestämma sitt lösenord. Eleven kan även återställa sitt lösenord, om hon/han senare skulle glömma sitt lösenord. På så sätt behöver läraren inte manuellt kommunicera inloggningsuppgifter till nya elever.
    • Om eleven inte har någon e-postadress, eller om du inte vill registrera den, så anges endast unikt användarnamn åt eleven. Du behöver sedan kommunicera till eleven användarnamn samt 4-siffrig pinkod som genereras när kontot skapas. Eleven loggar in med dessa uppgifter.
  4.  Klicka på Skapa elev knappen.