Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur skapar jag konto åt en elev som inte har e-postadress?

Har eleven ingen e-postadress så hoppar du över att fylla i epostadress-fältet. Eleven loggar in med det unika användarnamn du anger samt med den 4-siffriga pinkod som genereras när kontot skapas.
Du måste själv kommunicera dessa uppgifter till eleven.


Vi rekommenderar att registrera elevers e-postadresser för att förenkla hanteringen av elevens inloggningsuppgifter. En ny elev med registrerad e-postadress får automatiskt ett e-mail med inloggningsinstruktioner när läraren har skapat kontot. Eleven kan via en länk i e-mail som skickades välja ett eget lösenord och därefter logga in direkt med sin e-postadress och valt lösenord.
Elever med registrerad e-postadress kan även återställa sina lösenord själva på inloggningssidan.