Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur tilldelar jag en licens till en elev?

Efter att du har lagt till en eller flera nya elever bör du tilldela dem licenser, för att de ska få åtkomst till kursmaterial.


En elev som inte har några licenser kan logga in i Lunis, men eleven har ingen tillgång till något material/kurser/lektioner.

På sidan Elever och klasser kan du se vilka av dina elever som saknar licenser - en varningsikon visas för dessa elever.

Du ger licenser till eleven genom att klicka på elevens  ikon.

 I rutan som öppnas väljer du vilken kurs eleven ska få tillgång till, klicka sedan på det abonnemang som eleven ska få en licens ifrån. (om inget abonnemang har lediga licenser måste du antingen frigöra en licens, eller beställa fler licenser)

  • För att en elev ska kunna arbeta exempelvis i både Kurs A och Kurs B samtidigt krävs att eleven tilldelas två licenser.
  • En licens är inte bunden till en elev, det vill säga, du och dina kollegor kan närsomhelst ändra licenstilldelningen under hela abonnemangets giltighetstid, till exempel när en elev avslutar sin utbildning, eller vid byte av kurs. 


Extramaterial som ingår i Liber Sfi Digitals olika kurser

  • En licens i Kurs A ger tillgång till: Kurs A och Uttal
  • En licens till Kurs B ger tillgång till: Kurs B, Kurs BC, Läsa, Skriva, Höra, Uttal, Tala, Genretexter samt Grammatik
  • En licens till Kurs C ger tillgång till: Kurs C, Kurs BC, Kurs CD, Läsa, Skriva, Höra, Uttal, Tala, Genretexter samt Grammatik
  • En licens till Kurs D ger tillgång till: Kurs D, Kurs CD, Läsa, Skriva, Höra, Uttal, Tala, Genretexter samt Grammatik