Välkommen
Logga in

Har jag som lärare tillgång till facit för de interaktiva uppgifterna?

I lärarens vy så visas facit och exempelsvar för de flesta uppgifterna.
För eleven så är många av de interaktiva uppgifterna självrättande och ger automatisk feedback till eleven. För uppgifter med öppna svar kan eleven göra en egen bedömning av hur väl svaret överensstämmer med exempelsvaret.