Välkommen
Logga in

Kan jag planera och ändra innehållet?

Som lärare kan du ändra ordning och välja att dölja eller visa innehåll så det passar din planering. Du kan inte lägga till eget innehåll i dagsläget.

Du kan också enkelt välja att dölja eller ta fram innehåll och uppgifter så det passar en viss elevgrupp eller enstaka elever.