Välkommen
Logga in

Hur tilldelar jag prov?

Du kan dela ut prov till en eller flera elever genom att klicka på dela-ikonen som du hittar till höger i blocket för varje prov. Du kan dela ut en bedömningsuppgift till en eller flera elever hur många gånger som helst. Vid varje ny tilldelning skapas ett bedömningstillfälle. Så länge du inte har rättat bedömningstillfället och skickat tillbaka resultatet till dina elever kan du redigera det genom att lägga till eller ta bort elever.