Välkommen
Logga in

Hur rättar jag prov?

Klicka på fliken Rätta i bedömningsdelen. Du kan rätta de prov som eleverna lämnat in och som antingen ligger under rubriken Inlämning pågår eller Att rätta (vilket betyder att alla elever har lämnat in). Klicka på pilen till höger för det prov du vill rätta. Du ser då elevernas svar fråga för fråga. Ta hjälp av bedömningsstödet och bedöm elevernas svar innan du skickar tillbaka resultatet till eleverna.
För att Skicka tillbaka prov till eleverna måste alla prov vara rättade. Gå tillbaka till fliken Dela ut och avmarkera de elever som inte påbörjat eller lämnat in i tid. Nytt tillfälle kan då skapas för dessa elever.