Välkommen
Logga in

Vilka inställningar kan jag som lärare göra i Liber Digital Matematik?

Under menyvalet Fler alternativ finns det en flik som heter inställningar. Där kan du bestämma lite hur du vill att bland annat forumet ska fungera.
De inställningar som finns här är.

  • Start och slutdatum Här kan du sortera elevernas resultat inom ett visst intervall.
  • Visa för klass Här kan du välja om eleverna endast ska ha tillgång till proven och inte det övriga innehållet.
  • Övningsläge. Här bestämmer du om eleverna ska  kunna göra om uppgifter en och en, eller om de måste ta om ett helt nivåavsnitt från början. Eleverna måste göra färdigt en nivå innan de kan gå tillbaka för att rätta felaktiga svar. När uppgifter är länkade (typ a-b-c) måste alla deluppgifterna göras om. Eleven kan inte endast göra om exempelvis b-uppgiften.
  • Forum. Ska forumet vara helt avstängt? Ska det endast vara kommunikation mellan lärare och elev eller ska alla elever och lärare se och kunna besvara alla inlägg? På den sista kan man välja att låta elever skriva anonymt inför kamraterna, dock ser alltid läraren vem som skriver.