Välkommen
Logga in

Kan eleven hoppa fram till en specifik uppgift i Liber Digital Matematik?

När eleverna har gjort samtliga uppgifter på en nivå, kan de röra sig fritt mellan uppgifterna. I dagsläget kan eleven inte hoppa över icke utförda uppgifter och starta mitt i ett nivåavsnitt.