Välkommen
Logga in

Hur ser jag hela klassens resultat i Liber Digital Matematik?

Under menyvalet Resultat kan du som lärare överblicka hela din klass. Du ser namnen på dina elever, och under respektive kapitel hur det har gått för varje elev. Längden på stapeln visar hur stor del av kapitlet som eleven gjort klart.
Färgen på stapeln visar hur stor andel av svaren som varit korrekta.

Röd: <50%
Gul: 50-80%
Grön: >80% 
Genom att klicka på det aktuella kapitlets namn kommer du till elevernas resultat på varje avsnitt inom kapitlet. Klickar du sedan på avsnitt kan du se hur eleverna presterat på de olika delarna i avsnittet. På detta sätt kan du tydligt se ifall det finns avsnitt eller moment som några av dina elever haft svårt för.