Välkommen
Logga in

Hur ser jag en elevs resultat i Liber Digital Matematik?

Precis som för hela klassen kan du tydligt under menyvalet Resultat se hur det har gått för varje elev. Om du håller musen över en stapel på en av eleverna kommer det att visas procentuellt hur stor del av kapitlet/avsnittet som är avslutat och hur det har gått på de uppgifter som eleven hittills gjort.
Det går också att gå vidare ned till varje elevs lösningsförsök på varje enskild uppgift. Vill du få en snabb överblick över elevernas senaste aktivitet eller senast gjorda uppgifter klickar du på elevens namn.