Välkommen
Logga in

Kan jag planera och ändra innehållet i Liber Digital Matematik?

Som lärare kan du välja att dölja eller visa innehåll så det passar din planering. Du gör detta genom att trycka på de tre punkterna till vänster om till exempel kapitlets namn. Du kan däremot inte lägga till eget innehåll, eller byta ordning på innehåll. Du kan också enkelt välja att låsa eller låsa upp innehåll och uppgifter så det passar ditt lektionsupplägg. Även detta gör du genom att trycka på de tre punkterna till vänster om namnet på till exempel kapitlet. I dagsläget kan du endast låsa/låsa upp eller dölja/visa innehåll på klassnivå.