Välkommen
Logga in

Hur hjälper jag en elev som fastnar i Liber Digital Matematik?

Eleverna har möjlighet att be om hjälp i ett forum. Du som lärare väljer vilka restriktioner forumet ska ha (Se frågan Vilka inställningar kan jag göra?).
Vid varje uppgift finns en knapp Ställ en fråga. Eleven kan klicka på denna och skriva in en fråga, som sedan publiceras i forumet, tillsammans med de lösningsförsök eleven gjort på uppgiften. Du, eller en klasskamrat, kan då se vad eleven gjort för fel och förklara hur hen kan tänka för att lösa uppgiften.