Välkommen
Logga in

Hur tilldelar jag ett prov eller diagnos till klassen Liber Digital Matematik?

Du kan schemalägga ett prov genom att klicka på nytt prov och väljer det som du ska dela ut.

  • Klicka på nästa och fyll där i vilket datum och tid provet ska genomföras.
  • Klicka sedan på nästa. Namn på provet är obligatoriskt, men du väljer själv om du vill att eleverna ska få ett meddelande innan provet börjar och efter att de lämnat in provet.
  • På den sista sidan finns det en mängd inställningar att göra, vi tar endast upp några här. Håll musen över i så visas en kort förklaring vad varje inställning betyder.
  • Provet är tillgängligt för eleven. Välj tillgänglig eller inte tillgänglig. Vanligast är tillgänglig, eleverna kan ändå inte göra provet förrän vid bestämd tid
  • Antal tillåtna försök. Om du vill att eleverna ska få fler än ett försök.
  • Gräns för godkänt i procent. Anger stor andel rätt eleverna ska ha.
  • Varaktighet i minuter. Om du vill att eleverna ska ha en viss tid på sig från det att de påbörjar provet.
  • Frågorna i slumpmässig ordning. Du kan välja att frågorna visas i slumpmässig ordning för alla elever. Du som lärare får sammanställningen i samma ordning för alla elever.
  • Provresultatet tillgängligt direkt efter inlämning. Här väljer du om du vill gå igenom proven innan eleverna får resultatet. Det kan vara bra då de öppna frågorna automatiskt rättas som fel, om du inte bedömer dem. För att se att allt har blivit som du tänkt dig kan du klicka på roll högst upp och välja student. På första sidan ser du då att provet finns där och att tiden för provet stämmer.