Välkommen
Logga in

Hur ger jag elever olika provtid Liber Digital Matematik?

Under inställningar kan du ge elever olika skrivtid på provet. Du kan också här ange att elever ska ha fler försök eller att de ska kunna göra provet vid två olika datum.