Välkommen
Logga in

Hur genomför jag ett prov i Liber Digital Matematik?

Hur du genomför ett prov på säkert sätt beror på omständigheterna. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka och förbättra funktionerna för detta. Några tips utifrån dagens funktionalitet:

  • Det är viktigt att du ser elevernas skärmar, då de kan ha flera fönster öppna samtidigt. Eller för den delen datorns kalkylator.
  • Då eleven inte kan skriva sina uträkningar i provverktyget föreslår vi att de skriver dessa på papper, för att sedan lämna in dem vid provets slut.Du får provet rättat, men kan sedan justera elevernas resultat utifrån hur de har redovisat sina tankegångar
  • Du har möjlighet att låta eleverna få frågorna i slumpmässig ordning. Detta försvårar fusk i klassrummet.
  • Våga testa digitala prov! Tänk på att det inte bara är provresultatet som ligger till grund för elevernas betyg.