Välkommen
Logga in

Hur rättar jag prov i Liber Digital Matematik?

Klicka dig in på menyvalet Fler alternativ och sedan fliken prov. Där ser du alla prov du har lagt ut och efter varje prov i kolumnen resultat syns det antal elever som genomfört provet. Klicka på ikonen bredvid antalet elever. Då får du hela din klass och vilket resultat respektive elev fått. Klickar du på resultatet i blått får du upp en sammanställning över den elevens prov. Du kan sedan till vänster klicka dig fram genom varje fråga.
Viktigast är att titta på de öppna frågorna, då de automatiskt rättas som 0 (fel). Lämpligen tittar du sedan på de uppgifter där eleven fått fel, för att se på vilket sätt eleven har missat. Handlar det om ett beräkningsfel och du tycker att eleven ska ha delvis rätt, justerar du upp resultatet och skriver en kommentar. När provet sedan är rättat kan du skicka tillbaka det till eleven så hen får sitt resultat. Alternativt skickar du tillbaka alla prov på en gång, efter att du bedömt samtliga.