Välkommen
Logga in

Hur kan jag arbeta vidare efter ett prov i Liber Digital Matematik?

Under menyvalet Fler alternativ och fliken prov kan du få en sammanställning på hur det gick för dina elever, men också hur väl de presterade på de olika frågorna på provet. Det gör att du kan se vilka frågor som din klass tyckte var svårast. Dessa kan sedan du och dina elever arbeta vidare med.
För att se sammanställningen, klicka på matrisen i kolumnen resultat. För att se alla elevers resultat, klicka på ikonen bredvid.