Välkommen
Logga in

Hur skapar jag konto åt en elev som inte har e-postadress?

Har eleven ingen e-postadress så klickar läraren i checkboxen Eleven har ingen e-post under E-post-fältet. Då kan läraren istället ange ett unikt användarnamn åt eleven och ingen e-postadress behöver fyllas i. Elever utan e-postadress loggar in med sitt unika användarnamn samt den pinkod som genereras när kontot skapas.
Du måste själv kommunicera dessa uppgifter till eleven.
Skärmdump av skapa elever


Vi rekommenderar att registrera elevers e-postadresser för att förenkla hanteringen av elevens inloggningsuppgifter. En ny elev med registrerad e-postadress får automatiskt ett e-mail med inloggningsinstruktioner när läraren har skapat kontot. Eleven kan via en länk i e-mail som skickades välja ett eget lösenord och därefter logga in direkt med sin e-postadress och valt lösenord.
Elever med registrerad e-postadress kan även återställa sina lösenord själva på inloggningssidan.