Välkommen
Logga in

Varför kan jag inte skapa en elev med namn utan endast med e-postadress?

Det går. Men vi rekommenderar att de anger en e-postadress om eleven har en. Då får eleven automatiskt ett mejl med sina inloggningsinstruktioner när läraren har skapat kontot. Eleven kan också återställa sitt lösenord på ett enkelt sätt. Har eleven ingen e-postadress så klickar läraren i checkboxen under E-post-fältet där det står Eleven har ingen e-post. Då ges läraren möjlighet att istället ange ett unikt användarnamn åt eleven och ingen e-postadress behöver fyllas i.
Skärmdump av skapa elever