Välkommen
Logga in

Hur lägger jag upp en elev?

  1. Navigera till sidan Elever och klasser.
  2. Klicka på knappen +Skapa elever
  3. I formuläret som öppnas anger du elevens användarinformation samt väljer vilken klass/grupp eleven ska tillhöra.
    • Om eleven har en e-postadress rekommenderar vi att du anger den. Då får eleven ett e-post meddelande med en länk där eleven själv kan bestämma sitt lösenord. Eleven kan även återställa sitt lösenord, om hon/han senare skulle glömma sitt lösenord.
    • Om eleven inte har någon e-postadress, eller om du inte vill registrera den, så kan du välja att istället ange ett unikt användarnamn åt eleven (kryssa i Eleven har ingen e-post).
  4. Klicka på Skapa elev knappen.