Välkommen
Logga in

Hur fungerar ordboken?

Ordboken är aktiv i alla lektioner. Orden är svagt understrukna. Klicka på ordet så får du en förklaring av ordet, en synonym, ibland en bild,
ofta ordet i en exempelmening och grammatisk information. Du kan också höra ordet och få det översatt.
Lärare styr vilket språk som ska visas, för varje elev, genom att välja modersmål-språk för varje elev. Detta görs via Elever o Klasser eller Ändra elevsidan. Det finns stöd för Svenska och nio andra språk.