Välkommen
Logga in

Finns historiken kvar om en elev byter från kurs?

Elevers historik/resultat/inlämningsuppgifter raderas inte. Dock döljs denna historik för eleven och läraren i nuläget. Byter eleven till exempel kurs från A till B så kommer varken eleven eller läraren att se elevens historik i kurs A förrän eleven får en licens till kurs A igen. Detsamma gäller också när elever blir inaktiverade. Vi raderar inte resultat då heller.