Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Finns historiken kvar om en elev byter kurs?

Elevers hela historik med resultat och inlämningsuppgifter behålls.
Elever och lärare kan dock inte se elevens lektionsresultat som tillhör kurser som eleven inte längre har åtkomst till.

Byter eleven exempelvis kurs från A till B så kommer varken eleven eller läraren att se elevens historik i kurs A förrän eleven tilldelas en licens till kurs A igen.
Påbörjade Inlämningsuppgifter har däremot både elev och lärare fortsatt tillgång till, för att elev ska ges möjlighet att slutföra eventuella pågående inlämningsuppgifter.