Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur kan jag "följa" klasser och elever?

Lärare kan växla mellan att se alla klasser i skolan och att endast se sina egna klasser. Vi rekommenderar att man använder det sistnämnda för att lättare överblicka sina egna elever.

Lärare som skapat en klass går automatiskt med i den klassen. Lärare kan även manuellt Gå med i de klasser. 

Detta görs via Elever och klasser, klicka på Gå med i klass för vald klass.

En lärare som börjar följa en klass börjar då även automatiskt prenumerera på klassens elevers notiser.  Ikonen som visas för varje elev indikerar om du prenumererar på elevens notiser eller inte. Blå ikon betyder att du får notiser om elevens aktiviteter, röd ikon betyder att du inte får några notiser från eleven. Du kan själv ändra dina personliga notisinställningar genom att klicka på ikonen.

Tips: Om ni är flera lärare som hanterar en och samma klass kan ni dela upp eleverna sinsemellan så att ni prenumererar på olika elevers notiser.